Notícies

efefef

Evolució de la recollida d’oli usat a Benimodo

El projecte LA RIBERA EN BIODIESEL pretén fomentar la recollida d’oli vegetal residual domèstic amb dos objectius principals: 1 Reduir la contaminació de les aigües residuals als nostres pobles per, al mateix temps, disminuir la despesa pel tractament … [Llegir més...]